Tips om de bouwplaats veiliger te maken

Een bouwplaats is een van de meest risicovolle werkomgevingen. Er wordt gewerkt met zware machines en gevaarlijke gereedschappen en materialen. Door te zorgen dat er rekening wordt gehouden met veiligheid kunnen bedrijfsongevallen en schade worden beperkt. Het is belangrijk om bewust stil te staan bij veiligheid. Met de onderstaande tips helpen we je op weg. 

Stel duidelijke veiligheidsregels op

Zorg ervoor dat de bouwplaats voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze eisen moeten bij alle medewerkers bekend zijn. Communicatie is daarom belangrijk. Besteed regelmatig aandacht aan de veiligheidsregels en blijf deze herhalen zodat de regels bij iedereen in het hoofd blijven zitten. Zo blijft iedereen scherp op het naleven van de regels. Naast de wettelijke regels kunnen er ook regels zijn die specifiek voor de situatie gelden. Zorg dat iedereen hiervan op de hoogte is. 

Gebruik afzetlint op gevaarlijke plekken

Gevaarlijke plekken kun je afzetten met afzetlint. Er is speciaal rood-wit afzetlint voor op de bouwplaats. Je kunt daarbij ook kiezen voor bedrukt afzetlint. Zo kunnen mensen precies zien door welk bedrijf of bedrijven de werkzaamheden worden uitgevoerd. Naast een verbeterde veiligheid zorgt dit ook voor extra naamsbekendheid. Een win-win situatie dus. 

Communicatie via gebaren

Op een bouwplaats is altijd veel lawaai. Het is daarom belangrijk om elkaar te kunnen waarschuwen wanneer er gevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden of wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat. Dat kan niet altijd verbaal. Zorg daarom voor duidelijke communicatie via gebaren. Met handgebaren die iedereen begrijpt kan er gezorgd worden voor meer veiligheid en kunnen ongelukken voorkomen worden. Zorg er dus voor dat iedereen van deze gebaren op de hoogte is. 

Zorg voor voldoende rust en pauzes

De meeste ongevallen ontstaan door menselijke fouten. Zorgen voor voldoende pauzes en rust op de bouwplaats is daarom erg belangrijk. Als je niet uitgerust risicovolle werkzaamheden uitvoert is de kans op ongelukken veel groter. Het is belangrijk dat medewerkers hierover open kunnen zijn. Moedig medewerkers aan om te melden wanneer ze zich niet uitgerust voelen. 

Facebook
Twitter
Pinterest